Bibliografia

Reventós, Jacint. Evolució de l’assistència a Catalunya. Fundació Uriach 1838, 2004. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Poblet-Tarragona, junio 1985: Comunicaciones: IV Centenario del nuevo Hospital de Santa Tecla; El Dr. Juan Vives Rubio, primer médico residente; Vicisitudes cuando el sitio y asalto de 1811. Tarragona: Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, 1985Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Relació de metges i apotecaris que tenia la ciutat quan el setge i assalt a Tarragona el 1811. Tarragona: Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i Balears, 1985. Filial de TarragonaPots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Reial privilegi concedit per Felip II al Col·legi de metges, apotecaris i cirurgians de Tarragona (30 juny 1599). Tarragona: Col·legi oficial de metges de la província de Tarragona, 1992Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Barceló Prats, Josep. Poder local, govern i assistència pública: el cas de Tarragona. (Tesi Doctoral) Universitat Rovira i Virgili: Tarragona, 2014. Pots consultar-la i descarregar-la aquí.

Adserà Martorell, Josep. El Doctor Pere Batlle i Huget: degà de la junta de l’hospital (1955-1990). Tarragona: Associació d’Amics de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1992. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Història moderna de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla: 1939-1990. Tarragona : Associació d’Amics de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 2000. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

A.A.V.V. In memoriam Dr. Salvador Guardiola Guarro, director de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona (1960-1967). Tarragona: Associació d’Amics de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1998. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Actes celebrats en el IV centenari de l’Hospital Nou de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona: Associació d’Amics de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1992. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. La Casa de recollides de Tarragona: primera ampliació de l’hospital any 1764: breu estudi sobre espolis i vacantsTarragona: Associació d’Amics de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Hospital General de San Pablo y Santa Tecla. Estudio sobre costes de la asistencia a la población benéfica ingresada durante el año 1969. Aportación al “II Seminario sobre costes y eficiencia Hospitalaria” Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Vives Recasens, Francesc i Blanch, Antoni. Tarragona benéfica: compendio histórico-práctico de las actuales instituciones benéficas. Tarragona: Suc. de Torres, 1929. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.

Adserà Martorell, Josep. Hospital General de San Pablo y Santa Tecla. Monografías sobre el pasado y presente de nuestro hospital. Tarragona: Suc. de Torres, 1929. Pots consultar-lo i descarregar-lo aquí.