Archives

Hem actualitzat l’apartat “Bibliografia”

Ja estan disponibles a l’apartat “bibliografia” dos títols més relacionats amb la història de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla:

– ADSERÀ MARTORELL, J. La casa de recollides. Primera ampliació de l’hospital l’any 1764. Breu estudi sobre espolis i vacants (1994).

– ADSERÀ MARTORELL, J. Estudio sobre costes de la asistencia a la población benéfica ingresada durante el año 1969 (1970).