Sense categoria

Celebració dels 550 anys del naixement de l’Hospital de Santa Tecla

El 15 de desembre l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla va celebrar els 550 anys de presència a la ciutat. Per tal de commemorar l’efemèride, es va celebrar un acte solemne on l’arquebisbe de la ciutat Mons. Jaume Pujol i Balcells, l’alcalde de la ciutat l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i el President de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Mn. Joan Aragonès i Llebaria van renovar el compromís i els valors vers l’atenció a les persones.

Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó va fer una descripció històrica del naixement de l’hospital.

[iframely]https://www.youtube.com/embed/6nPc40OAE_I[/iframely]

 

A més, des de l’Arxiu, es va editar un opuscle a mode recordatori de l’acte i de la data tant assenyalada. Pots consultar-lo aquí.

 

Hem actualitzat l’apartat “Bibliografia”

Ja estan disponibles a l’apartat “bibliografia” dos títols més relacionats amb la història de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla:

– ADSERÀ MARTORELL, J. La casa de recollides. Primera ampliació de l’hospital l’any 1764. Breu estudi sobre espolis i vacants (1994).

– ADSERÀ MARTORELL, J. Estudio sobre costes de la asistencia a la población benéfica ingresada durante el año 1969 (1970).